logo

Dette er forskjellen på 360-bilder og en 3D-visning

3D-visninger og 360-bilder fungerer på ganske ulike måter og med ulik brukeropplevelse. Her får du en kort forklaring på forskjellene.

Et 360-bilde er ganske enkelt et flatt 2D-bilde som er «pakket» rundt brukeren som en kule. Det vises og oppleves som ett enkelt bilde, hvor man kan panorere sideveis, eller opp og ned. For å lage et 360-bilde tar man en serie med overlappende fotografier fra én posisjon, som automatisk sys sammen til ett bilde som vises i 2D. Bildet har altså en bredde og høyde, men mangler dybdeinformasjon.

3D-visninger fungerer på en helt annen måte. For å lage 3D-visninger brukes helt spesielle kameraer, som i tillegg til å fotografere, også registrerer dybdedata. I likhet med 360-kameraer, tar 3D-kameraer også en serie med overlappende fotografier. Forskjellen ligger imidlertid i hvordan det hele sys sammen etterpå. Ved hjelp av dybdedataene gjenskapes rommet virtuelt, med en mengde 3D-objekter som bildene så «pakkes» rundt. Slik beholdes proporsjoner og perspektiver på en måte som bedre representerer virkeligheten. Det oppleves rett og slett mer naturlig.

beforeafter
3D-visninger (til høyre) gjengir virkeligheten på en mer naturlig måte.

En bedre opplevelse for brukeren

Panoreringen i 360-bilder kan oftest gjøres ved å bruke mus eller tastatur på en PC, eller – hvis man bruker en mobiltelefon – ved å bevege selve telefonen. Det fungerer helt fint til å vise frem noe fra ett ståsted. Skal man derimot bruke 360-bilder for å vise frem en bolig for salg eller utleie, vil man kunne støte på navigasjonsutfordringer.

Navigasjonen blir trøblete fordi de enkelte 360-bildene fra de ulike rommene i boligen ikke nødvendigvis henger sammen, men kun vises som separate bilder. Bildene kan i noen tilfeller lenkes til hverandre, med det resultat at det oppleves som at man hopper fra et rom til et annet når man vil bevege seg rundt, og går glipp av alt mellom.

 
3D-visninger kan også vises på PC, mobiltelefon eller nettbrett, med enkel navigasjon ved bruk av mus, tastatur eller fingre rett på skjermen. Brukergrensesnittet minner om det man kjenner igjen fra for eksempel Google Street View. Selve navigasjonen i en 3D-visning oppleves naturlig, fordi også posisjonene hvor kameraet har stått er sydd sammen. Man kan derfor bevege seg fritt fra rom til rom, og samtidig se seg omkring slik man ønsker. Det gir en unik opplevelse av å være tilstede i boligen.

3D-visninger gir flere måter å oppleve boligen på, slik som dukkehusvisning av boligen hvor man kan se rommene «utenfra». Dette gir en bedre forståelse av størrelsen på rommene, og hvordan de er plassert relativt til hverandre.

Kort oppsummert ligger den største og viktigste forskjellen mellom 360-bilder og 3D-visninger i opplevelsen. Det å kunne navigere fritt slik man selv vil gir opplevelsen av å være til stede.

Lurer du på om du kan bruke 3D-visning til å vise frem din bolig eller andre typer lokaler? Sannsynligvis kan du det! Ta kontakt med oss, så kommer vi frem til en løsning som passer dine behov.

Comments are closed.