logo

Forsikring og rettsdokumentasjon

Sørg for god dokumentasjon for ettertiden!

Om du skulle være uheldig, og forsikringsselskapet ditt trenger en detaljert oversikt over eiendelene dine, vil du helst ha god dokumentasjon tilgjengelig for at oppgjøret skal bli riktig.

En virtuell befaring basert på en høyoppløselig og navigerbar 3D-visning, gjør det også mulig for jurister og rettsvesenet å vurdere dokumentasjon uten at man behøver å bruke verdifull tid på å reise til stedet. Det gjør vi for deg.

Ser mer om hvordan 3D-visninger kan brukes som dokumentasjon i forsikringssaker og avklaringer i retten.

Tre fordeler med 3D-visning:

  • Visningen er dokumenterbar for ettertiden.
  • Den virtuelle befaringen kan gjøres flere ganger uten ekstra tidsbruk og kostnad.
  • Alle parter får den samme befaringen, med mulighet for å individuelt navigere og fremheve vesentlige detaljer.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss, og spør hvordan vi kan hjelpe deg.