logo

Norges Varemesse – Sjøen for alle 2018

Velg under hvilken del av utstillingen du ønsker å besøke. Merk at hall B, C og D er delt inn i flere 3D-universer.

Du kan også navigere mellom de ulike delene/hallene gjennom egne informasjonspunkter i hvert univers.

Hall E Hall D - Del 3 Hall D - Del 2 Hall D - Del 1 Hall C - Del 2 Hall C - Del 1 Hall B - Del 2 Hall B - Del 1